Søvik & Ramstad AS

Om Oss

Søvik & Ramstad AS ble etablert av Sjur Helge Ramstad og Sigurd Malvin Søvik i 2022 og holder til på Etne i Vestland fylke 7 Begge har drevet selskaper innenfor samme bransjen og nå har vi valgt å satse sammen.

Vi tar imot små og store oppdrag for alt fra privatpersoner til entreprenører. For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende.

Våre Tjenester

Trafikkdirigering

Dersom du må stenge veien eller omdirigere trafikken på en sikker måte, kan Søvik & Ramstad AS hjelpe deg med trafikkdirigenter eller ledebil. Våre medarbeidere har solid erfaring med trafikkdirigering ...

Skogsentreprenør

Søvik & Ramstad AS har som mål å være en totalleverandør av tjenester knyttet til skogbruk og vegetasjonsrydding. Vi har moderne utstyr og kan utføre komplett vegetasjonsrydding, herunder hogst av ...

Anleggsgartnertjenester

Søvik & Ramstad AS utfører alt av anleggsgartner-relaterte tjenester i deres hage eller på deres grøntanlegg. Vi utfører både grønt og grått arbeid. Søvik & Ramstad AS tilbyr ulike tjenester ...

Veivedlikehold

Søvik & Ramstad AS har utført ryddeoppdrag langs riksveiene i Vestland og Rogaland Fylke. Vi utfører kantrydding hvor trær eller greiner vokser ut i veikanten og kan være til hinder ...

Vintervedlikehold

Søvik & Ramstad AS tar på seg brøyte og strø oppdrag for borettslag, bedrifter, Kommuner, Stat og Fylker som både ue og totalenteprenør. De som brøyter for oss bruker traktor ...

Massetransport

Vi sørger også for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov. Søvik & Ramstad AS transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, ...

GravingSøvik & Ramstad AS utfører flere oppdrag som kan utføres med gravemaskin. Før man skal sette opp et nytt bygg på eiendommen, er det viktig å utføre et godt grunnarbeid. Et godt grunnarbeid er viktig for et godt resultat.

HMS

Søvik & Ramstad AS har høy fokus på kvalitet og HMS, noe som gjør oss til en trygg samarbeidspartner. Vi jobber daglig med HMS og kvalitetssikring på våre prosjekter. Kvalitet er for oss å holde det vi lover, både overfor kunder, ansatte og eiere. Vi bruker ressurser på å forbedre systemer, verktøy, kompetanse og holdninger.