Søvik & Ramstad AS utfører alt av anleggsgartner-relaterte tjenester i deres hage eller på deres grøntanlegg. Vi utfører både grønt og grått arbeid.

Søvik & Ramstad AS tilbyr ulike tjenester innen opparbeiding og vedlikehold av anlegg, park og hage. Dette inkluderer blant annet graving, transport, belegningsstein, natursteinsmurer, plen, beplantning, bark og asfalt.

Vi utfører en rekke arbeid innen anleggsgartnertjenesten. Vi både sår, legger ferdigplen og bistår ved planting. Vi fundamenterer og setter opp forstøtningsmurer samt setter kantstein og legger belegningsstein.

Vi har utstyr for anleggsgartnerarbeid, som forming av terreng og flytting av store steiner og masser. Med dyktige fagfolk i alle ledd og en moderne maskinpark har vi stor kapasitet. Om du ønsker kan vi også bistå deg med rådgivningsarbeid i forkant av oppstart. Som kunde hos oss blir du uansett fulgt opp i hele prosessen fra oppstart til overlevering.

Steinlegging av en uteplass med heller, naturstein eller belegningsstein er både vakkert og så godt som vedlikeholdsfri. Det forutsetter at grunnarbeidet er gjort korrekt. Våre anleggsgartnere legger stein på din gårdsplass og uteområde, bygger murer, setter kantstein og legger belegningsstein.