Søvik & Ramstad AS søker flere medarbeidere grunnet stor oppdragsmengde!
Søvik & Ramstad AS er et samarbeid mellom Sigurd M. Søvik og Sjur Helge Ramstad som til sammen har mange års erfaring med drift innen veivedlikehold, grunnarbeider, skoging, trafikkdirigering og anleggsgartnertjenester med mer. Søvik & Ramstad AS er et nyopprettet firma med fokus på trafikkdirigering og anleggsgartnertjenester, men på grunn av samarbeidet mellom Søvik og Ramstad vil det være arbeid innen alle erfaringsområder med mer.
Vi søker i første omgang etter flere trafikkdirigenter og anleggsgartnere som kan hjelpe oss på egne prosjekter i tillegg til prosjekter ute hos kunder. Arbeidsområdet er stort og omfatter hele Nord-Rogaland samt Etne og deler av Ullensvang pluss tilgrensende områder.


Aktuelle arbeidsoppgaver for trafikkdirigenter:

  • Manuell trafikkdirigering
  • Ledebilkjøring
  • Sette opp, kontrollere og ta ned midlertidig skilting

Dette gjøres som regel ved planlagt arbeid langs vegen, men vi rykker også ut på forskjellige hendelser som fører til redusert fremkommelighet eller stengt vei, for eksempel flom og ras.
Klasse B er et krav for trafikkdirigentene. Resten av nødvendige kurs ordner vi om du mangler noe.


Aktuelle arbeidsoppgaver for anleggsgartnere kan være:

  • Anlegge og vedlikeholde grøntareal
  • Arbeid med naturstein
  • Montere mindre betongprodukter, for eksempel kantstein
  • Maskinkjøring

Vi trenger serviceinnstilte og pålitelige folk med oss på laget og tilbyr derfor gode betingelser og konkurransedyktig lønn. Vi har som nevnt mange forskjellige oppdrag innen mange forskjellige områder, og for rett person kan vi tilby masse variert og forskjellig arbeid.
Ring Sjur Helge på 90576523 for en hyggelig prat og mer informasjon.
Sjur Helge kan også kontaktes på sjurhelge@hotmail.no