Søvik & Ramstad AS har utført ryddeoppdrag langs riksveiene i Vestland og Rogaland Fylke.

Vi utfører kantrydding hvor trær eller greiner vokser ut i veikanten og kan være til hinder for trafikk. Vi arbeider effektivt, og sørger for tydelig skilting, for ikke å skape farlige situasjoner i trafikken.

Søvik & Ramstad AS løser oppdrag innen alt av veivedlikehold. Om det sommer- eller vintervedlikehold eller annet kan du trygt la oss ta oppdraget.

Dersom du i vintersesongen trenger en god og årvåken aktør som kan ta hånd om brøyting, strøing eller salting kan du ta kontakt. Det at veiene er trygge og gode å ferdes på har mye å bety for samfunnet.

Vi tilbyr :

 • brøyting
 • strøing
 • Grøfterensk
 • Traffikdirigering
 • massetransport
 • grusing
 • grøfterensk
 • feiing
 • spyling
 • kantslått
 • hogst med flishugger og saks Vei