Søvik & Ramstad AS har som mål å være en totalleverandør av tjenester knyttet til skogbruk og vegetasjonsrydding. Vi har moderne utstyr og kan utføre komplett vegetasjonsrydding, herunder hogst av tømmer, manuel hogst, rydding av vegetasjon, flising av kvist/hogstavfall og kverning av stubber. Videre kan vi utføre planlegging og utarbeide planer for alle typer hogst- og ryddeoppdrag.