Vi sørger også for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov.

Søvik & Ramstad AS transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.
Ta kontakt for priser.